Продукти / Мляко

Процесен-съд

Мляко

Млякото е древен, колкото и самият човешки вид продукт. Също толкова древен е човешкият опит и методите за неговата преработка. Оборудването, което Биомашиностроене АД предлага съчетава древното знание за традиционните млечни продукти с модерните технологии за преработка. Предлагаме широка гама от апарати за обработване на мляко и трансформацията му в различни млечни продукти: кисело мляко, сметана, масла, твърди и меки сирена и др.

Процесен-съд

Процесен съд

Процесните съдове намират приложение в производството на млечни продукти, свързано с поддържането на определен температурен режим и разбъркване на компонентите. В тях протичат процесите на обработка, заквасване, съзряване, отстояване, хомогенизиране, ферментация на кисело млечни и други млечни продукти.

При конструирането и производството на процесни съдове за мляко ние отделяме особено голямо внимание на хигиената на средата, която има изключителен ефект върху качеството на произвежданите млечни продукти. Оборудването което предлагаме гарантира оптимално управление на процесите на разбъркване на млякото с добавените компоненти и прецизно управление на термичните процеси във времето.

Процесен съд, основна окомплектовка

  • Обеми: от 160л до 20 000л. По желание на клиента са възможни и други обеми
  • Изработен от неръждаема стомана AISI 304/2В
  • Повърхнини в контакт с продукта 2В, заваръчни шевове шлайфани с клас на грапавост Ra≤ 1.2µm
  • Изолация от минерална вата по мантела и дъното и обшита с изцяло заварена неръждаема обшивка
  • Топлообменно устройство по мантела и дъното на съда с максимално допустимо работно налягане 3bar за оптимално охлаждане/ загряване.
    Процесна бъркалка, с конструкция ориентирана към изискванията на процеса и продукта.
  • Система за измиване със специално подбрани елементи и изчислени параметри осигуряващи безупречно измиване