Продукти / Мляко

Асептичен-съд

Мляко

Млякото е древен, колкото и самият човешки вид продукт. Също толкова древен е човешкият опит и методите за неговата преработка. Оборудването, което Биомашиностроене АД предлага съчетава древното знание за традиционните млечни продукти с модерните технологии за преработка. Предлагаме широка гама от апарати за обработване на мляко и трансформацията му в различни млечни продукти: кисело мляко, сметана, масла, твърди и меки сирена и др.

Асептичен-съд

Асептичен съд

Асептичният съд заема основна позиция в асептичните процеси, осигуряващи определено ниво на стерилност, посредством термична обработка и след това съхранение и пълнене в стерилни условия и в стерилни опаковки. В резултат се получава стерилен продукт, който има сравнително дълъг живот при нормална стайна температура и не се нуждае от охлаждане и замразяване.

Биомашиностроене АД произвежда асептични съдове, които намират своето приложение:

  • при асептично пълнене за кратковременно съхранение;
  • при асептично съхранение за дълго време в цялостни складови стопанства;
  • при асептичен транспорт за средно до дълго временно съхранение.

Проектираме и произвеждаме неръждаеми асептични съдове, които в повечето случаи работят под налягане и вакуум. Нашите асептични съдове се произвеждат съгласно европейската директива за работа на уреди под налягане PED 97/23/EC. Поради спецификата си, съдовете се изработват с високи изисквания към конструкцията и повърхнината, както и към необходимата арматура. Съдовете са конструирани така, че да са устойчиви на големите температурни разлики, на които са подложени.

Асептичен съд, основна окомплектовка

  • Изработен от неръждаема стомана AISI 304 или AISI316
  • Повърхнини в контакт с продукта Ra ≤ 0.8 µm
  • Специална предпазна арматура
  • Високо хигиенни датчици за контрол на процеса