Продукти / Бира и безалкохолни напитки

Ферментатори-_-Цилиндрично-конични-танкове

Бира и безалкохолни напитки

Бирата е най-старата и най-консумираната алкохолна напитка в света и третата най-популярна напитка изобщо след водата и чая.
При производството на бира се използват четири естествени суровини – вода, малц, хмел и пивни дрожди. Всяка една от тези суровини има своята особеност, която съчетана с тази на другите суровини в хода на технологичния процес, формира характера на най-различни видове бира.

Ферментатори-_-Цилиндрично-конични-танкове

Ферментатори / Цилиндрично-конични танкове

Цилиндрично-коничната форма на съдовете, наред с ефикасната ферментация на пивната мъст, улеснява извеждането на маята и другите твърди елементи в крайния момент на ферментацията.

Задължителен елемент при тези съдове са охлаждащите устройства, които да отведат получената при ферментация топлина.

В повечето случаи това са съоръжения под налягане, които са обект на Европейската директива за уреди под налягане PED97/23/EU. Биомашиностроене притежава опита и знанията, както и задължителната сертификация за проектирането и изпълнението им.

Цилиндрично-коничен тaнк, основна окомплектовка

  • Цилиндричен съд с конично дъно
  • Материал: неръждаема стомана  AISI 304/ ЕN 1.4301
  • Повърхнини в контакт с продукта с клас на грапавост  Ra ≤ 0.8 µm
  • Охлаждаща система – пиастра или външна серпентина
  • Изолация и обшивка
  • Предпазна арматура и аксесоари