Продукти / Сокове и води

Асептичен-съд

Сокове и води

Соковете са течности, естествено съдържаща се в плодовете и зеленчуците. На пазара те са налични в толкова много разновидности, така че всеки потребител, независимо от възрастта и предпочитанията си, може да намери подходящия за себе си вкус. Все пак, под различна форма - газирана, трапезна или минерална, водата остава най-популярната напитка в световен мащаб. Тя има огромно значение за живота на хората, тъй като всички жизнени процеси са свързани с нея.

Асептичен-съд

Асептичен съд

Асептичният съд заема основна позиция в асептичните процеси, осигуряващи определено ниво на стерилност, посредством термична обработка и след това съхранение и пълнене в стерилни условия и в стерилни опаковки. В резултат се получава стерилен продукт, който има сравнително дълъг живот при нормална стайна температура и не се нуждае от охлаждане и замразяване.

Биомашиностроене АД произвежда асептични съдове, които намират своето приложение:

  • при асептично пълнене за кратковременно съхранение;
  • при асептично съхранение за дълго време в цялостни складови стопанства;
  • при асептичен транспорт за средно до дълго временно съхранение.

Проектираме и произвеждаме неръждаеми асептични съдове, които в повечето случаи работят под налягане и вакуум. Нашите асептични съдове се произвеждат съгласно европейската директива за работа на уреди под налягане PED 97/23/EC. Поради спецификата си, съдовете се изработват с високи изисквания към конструкцията и повърхнината, както и към необходимата арматура. Съдовете са конструирани така, че да са устойчиви на големите температурни разлики, на които са подложени.

Асептичен съд, основна окомплектовка

  • Изработен от неръждаема стомана AISI 304 или AISI316
  • Повърхнини в контакт с продукта Ra ≤ 0.8 µm
  • Специална предпазна арматура
  • Високохигиенни датчици за контрол на процеса