Продукти / Храни и консерви

Съоръжения-от-линии-за-преработване-на-плодове-и-зеленчуци

Храни и консерви

Храни – това са всички продукти с които се храним и пием. Те осигуряват подкрепа и удоволствие при консумирането им. Съдържат основни хранителни вещества, които се усвояват от организма за производство на енергия, растеж и поддържане на жизнените функции. Обикновено се консумират след преработване на растителни и животински продукти.

Съоръжения-от-линии-за-преработване-на-плодове-и-зеленчуци

Съоръжения от линии за преработване на плодове и зеленчуци

Биомашиностроене АД предлага окомплектоващо оборудване към линиите за производство на шоколад, храни и консерви.

  • Дробач за плодове и зеленчуци
  • Турбо-пасир машина за отделяне на твърдата от течната част на плодове и зеленчуци
  • Съдове за съхранение
  • Процесни съдове
  • Помощни съдове
  • Мобилни съдове и колички
  • Обслужващи площадки, стълби